Barnomsorgsguiden

Montessori - historik

Maria Montessori (1870–1952) var italiensk läkare och barnpedagog. Vid 26 års ålder blev hon Italiens första kvinnliga medicine doktor. Vid Roms psykiatriska barnklinik utarbetade hon nya pedagogiska metoder. Hon ansåg att de problem barn hade inte var medicinska, utan "pedagogiska".

Under en period var hon ansvarig för en skola för utvecklingsstörda barn i Rom. Några av barnen gjorde så stora framsteg att de kunde börja i den allmänna skolan. Därefter började hon även pröva sin pedagogik på normalbegåvade barn.

Maria Montessori studerade också antropologi, pedagogik och filosofi. Mellan 1904 och 1908 undervisade hon i antropologi vid Roms universitet. År 1907 tog hon över ledningen av ett barnhem i Roms fattigkvarter, Casa dei Bambini (Barnens Hus). Där vidareutvecklade hon sin pedagogik på ett sådant sätt att  verksamheten fick stor internationell uppmärksamhet.

Hon startade den första montessoriutbildningen i Rom 1913.
Två år senare flyttade hon till Spanien, där hon bodde till 1936 då hon lämnade landet på grund av inbördeskriget. Av politiska skäl ville hon inte återvända till Italien, utan flyttade i stället till Nederländerna.
Under andra världskriget bodde hon i Indien. Hon genomförde många resor över hela världen, och i hennes spår öppnades pedagogiska centra och skolor med hennes namn.

I Sverige finns montessoriskolor från förskola till och med grundskolans högstadium. Det internationella montessoricentret ligger i Amsterdam och montessoriutbildningar finns både i Europa och USA. Den första montessoriförskolan i Sverige öppnade 1914.