Barnomsorgsguiden

Waldorf - historik

Rudolf Steiner (1861–1925) startade den första antroposofiska skolan vid Waldorf Astoria cigarettfabrik i Stuttgart den 23 april 1919. Idén från början var att starta en skola för barn till föräldrar som arbetade på fabriken. Namnet på fabriken har givit namn åt hans pedagogik – waldorfpedagogiken.

Österrikaren Steiner var naturvetare, men disputerade 1891 på en avhandling om kunskapsteoretiska frågor. Han var en stor kännare av Goethe, var bland annat med och gav ut den första vetenskapliga upplagan av Goethes samlade verk.

Steiner gav ut en rad böcker i filosofi och idéhistoria. Tidigt började han skriva om en kunskapsväg som senare kom att heta antroposofi. Länge var han aktiv i det Teosofiska samfundet, där han under en period var generalsekreterare. Han bröt dock med den rörelsen för att fullt ut kunna utveckla sina egna idéer och tankegångar. 1914 flyttade han till Dornach i norra Schweiz, där antroposofernas världscentrum fortfarande ligger.