Barnomsorgsguiden

Barnomsorg på sjukhus   

        

Lekterapi - förskola och skola på sjukhus

Lekterapi är en specialpedagogisk verksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år som vårdas på sjukhus. Verksamheten är lagstadgad för barn upp till 12 år, och ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som erbjuds i förskola och skola.

Även barn som ligger på sjukhus har alltså rätt till en pedagogiskt inriktad verksamhet.

Det är huvudmannen för sjukvårdsinstitutionen (oftast landstinget) som har ansvaret. 

Lekterapi är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården.


Alla orter som har lekterapi


Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!