Barnomsorgsguiden

Skolbarnomsorg

Vem erbjuder skolbarnomsorg?

Skolbarnomsorg är en pedagogisk verksamhet för inskrivna skolbarn (till och med tolv år) under den skolfria delen av dagen. Det handlar i regel om fritidshem, som kommunen står bakom. Enligt skollagen är kommunen skyldig att tillhandahålla skolbarnomsorg fram till dagen innan barnet fyller 13 år.

Ofta finns ett samarbete mellan personalen i fritidshem, förskola, skola och fritidsgård.

För barn som går i skolan men som inte är inskrivna i skolbarnomsorgen finns ofta en så kallad daglig lovverksamhet. Det innebär särskilda aktiviteter under skolloven, exempelvis dagläger och koloniverksamhet.

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!