Barnomsorgsguiden

Yrkesgrupper

barn grävskopa9 av 10 är kvinnor

Ungefär 100 000 personer arbetar inom barnomsorgen i vårt land.
Av dem är 94 procent kvinnor och 6 procent män.

Barnomsorgspersonalen tillhör olika yrkeskategorier och har olika utbildningar.

Förutom grundutbildningar till olika yrken finns ett stort antal vidareutbildningar och specialkurser för redan yrkesverksamma.

Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag som ska förhindra att kommuner anställer personal som dömts för grova brott. Lagen innebär att en person som erbjuds anställning inom skola eller barnomsorg måste skicka in ett utdrag från kriminalregistret.

Om det där står att han eller hon är dömd för sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån eller för ett barnpornografibrott får kommunen återigen ta ställning till om han eller hon ska anställas.

Något förbud att anställa vederbörande finns dock inte. Lagen gäller både män och kvinnor.

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!

Det har alltid varit få män i barnomsorgen

Numera är det en allmänt spridd uppfattning att andelen män borde bli större i yrken som arbetar med barn.

Redan på 1940-talet ansåg Alva Myrdal, som var viktig i debatten om hur barnomsorgen skulle organiseras, att det var önskvärt att även män arbetade med barnen. I dag delar de flesta hennes uppfattning, men då var hennes åsikter anmärkningsvärda och föremål för livliga diskussioner.

Både FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och media (UNESCO) och Världshälsoorganisationen (WHO) ansåg då att förskolearbete "inte är något för män". Nu är förhoppningsvis den rådande officiella uppfattningen annorlunda.