Barnomsorgsguiden

Yrkesgrupper - barnskötare

Det finns en 3-årig gymnasieutbildning (program) som heter Barn & Fritid. Den finns över hela landet och ger gymnasiekompetens. Inriktningen är barn- och fritidsverksamhet och jämförbar med den barnskötarutbildning som funnits tidigare.

Under flera år fanns en utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen, en sk påbyggnadsutbildning på ett år. Flera kommuner i landet krävde att barnskötare skulle ha gått den utbildningen för att få jobb inom den kommunala barnomsorgen. Den typen av utbildning upphörde i september 2009.
 

Just nu pågår planeringen av den nya gymnasieskolan som ska träda i kraft 2011.

Barn & Fritid kommer med all sannolikhet att finnas kvar, men inriktningen på yrkeslivet efter gymnasiet blir  tydligare.

Några påbyggnadsutbildningar i kommunal regi kommer sannolikt inte att dyka upp igen.