Barnomsorgsguiden

Nattomsorg

Barnomsorg som är öppen på kvällar, nätter, helger.
Rent formellt ingår det i barnomsorgskategorin "pedagogisk omsorg"