Barnomsorgsguiden

Kontroll av barnomsorg

Kommunen har allt ansvar oavsett vem som står bakom driften

Det är kommunen som är ansvarig för tillsynen av all barnomsorg, både förskolor, "dagmammor" och andra former av pedagogisk omsorg.

Kommunen har ansvar för tillsyn både av den barnomsorg den driver själv och barnomsorg som andra aktörer driver.

Det är Skolinspektionen som ansvarar för att se till att kommunerna sköter sin tillsynsverksamhet.

Vem godkänner förskolor?

Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan.

Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn.

Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller.