Barnomsorgsguiden

Yrkesgrupper - fritidspedagog

Högskoleutbildning som finns på 15 platser över hela landet. Utbildningen är antingen 2 - 3,5 år. De flesta fritidspedagoger arbeta inom fritidshem/skolbarnomsorgen med barn 6 - 12 år.