Barnomsorgsguiden

Yrkesgrupper - montessorilärare

För att utbilda sig till montessorilärare måste man först gå en utbildning på högskolenivå till exempelvis förskollärare, fritidspedagog eller grundskolelärare.
Examen från dessa utbildningar berättigar till fortbildning i montessoripedagogik på högskola.

För närvarande finns kurser som motsvarar ett års heltidsstudier. Dessutom finns ett antal utbildningsföretag som ger en mer gedigen montessorilärarutbildning.
Svenska Montessoriförbundet verkar för att samma krav på grundutbildning ska gälla även vid intagning till sådan utbildning. Förbundet ger montessoriförskolor auktorisation, och för att en förskola ska bli auktoriserad har personalens utbildningsnivå inom montessoripedagogik avgörande betydelse.
Svenska Montessoriförbundet erbjuder även en nationell montessorispecialistexamen för alla, oberoende av utbildning. Denna examen kan ses som ett slags körkort.