Barnomsorgsguiden

Reggio Emilia

Pedagogik som betonar betydelsen av att skapa

Reggio nell'Emilia är en stad nära Bologna i Italien. Därifrån kommer en pedagogisk inriktning, uppkallad efter platsen. Reggio Emilia-pedagogiken är en filosofi som betonar skapandets roll i barnets personliga utveckling. Man lägger stor vikt vid skapande i form av till exempel sagor, berättande, drama, färg och form, och arbetar bland annat mycket medvetet med bilder, papper och lera.

Förespråkarna för denna pedagogik menar att barnen föds med hundra språk, men berövas nittionio av dem – dvs. alla språk utom det intellektuella. Syftet är att ge barnen utlopp för alla sina medfödda språk.
Andra synsätt och sätt att lära och förstå tillvaron betonas i förskoleverksamhet som inspirerats av Reggio Emilia-pedagogik.

Det är bara i Italien det finns uttalade Reggio Emilia-daghem. I Sverige finns inga renodlade sådana förskolor, utan här handlar det om vanliga kommunala förskolor som tagit intryck av pedagogiken. Sedan 1993 finns ett Reggio Emilia-institut i Stockholm, vars uppgift är att informera barnomsorgsansvariga runt om i Sverige om pedagogikens fördelar så att den används i ännu större utsträckning än idag.

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!