Barnomsorgsguiden

Ordlista

Inom barnomsorgen arbetar ungefär 100.000 personer. Begrepp och uttryck är många och inte alltid lätta att förstå för föräldrar.
Det kan vara kommunala begrepp eller benämningar som inte används på andra håll.

Hör gärna av dig så fyller vi på ordlistan!

 

 

 

 

 

 

Ord & begrepp i Barnomsorgsguiden

”Vi använder småbarnsföräldrarnas språkbruk ”

Ibland får vi frågor om ord vi valt att använda. Någon undrade exempelvis varför vi använder "dagis" som begrepp och inte endast "förskola". Skälet är enkelt. Vi använder småbarnsföräldrarnas språkbruk.

Men varför använder Barnomsorgsguiden ord och uttryck som inte längre används i kommunala dokument, lagtexter eller andra styrdokument?

- Så länge föräldrar säger till varandra i lekparken att deras barn fått plats på ett kommunalt eller privat dagis kommer vi att använda dessa ord. Men den dagen som mammor och pappor säger till varandra att mitt barn har fått plats i en enskild förskola, kommer vi gå över till det språkbruket, förklarar Anders Lenhammar, ansvarig för Barnomsorgsguiden.

Vi har dock valt att inte använda begreppet "daghem", men har kvar "dagis".
Dessutom är det så att om man raderar ut begrepp som exempelvis "dagis" hittar inte småbarnsföräldrar lika lätt till Barnomsorgsguiden eftersom de ofta googlar på just det begreppet.