Barnomsorgsguiden

Barnkrubba

Barnkrubbor uppstod under 1800-talet och är föregångare till daghemmen och dagens förskolor.
Barn till ensamstående och fattiga mödrar togs om hand när mödrarna måste arbeta utanför hemmet för att försörja sig.