Barnomsorgsguiden

Barnomsorg

Begrepp som kom på 1970-talet och erssatte barnstugeverksamhet och barntillsyn. Idag innefattar barnomsorg både förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. I skolagen från 1998 har begreppet utgått. Numera är benämningen endast förskola.