Barnomsorgsguiden

Enhetstaxa

Vissa kommuner praktiserar enhetstaxa som är ett fast belopp som familjen får betala för barnomsorgen. Ett sådant beräkningssystem tar inte hänsyn till familjens inkomster.