Barnomsorgsguiden

Familjedaghem

En barnomsorgsform som fanns fram till sommaren 2009 som innebar att en dagbarnvårdare tog emot barn i sitt eget hem under den tid barnens föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Det var främst förskolebarn, men även i mindre omfattning även skolbarn. I begreppet ingick även trefamiljssystem.

Sedan den 1 juli 2009 bedrivs liknande verksamhet men begreppet är numera "pedagogisk omsorg",