Barnomsorgsguiden

Fritidshem ("fritids")

En pedagogisk verksamhet för inskrivna skolbarn till och med tolv år under den skolfria delen av dagen. Fritidshemmen samarbetar i varierande grad med skola, förskola eller fritidsgård. Där har barnet möjlighet att vara även under skolloven.