Barnomsorgsguiden

Förskola

Används som övergripande begrepp för barnomsorg. Förskolan är numera en egen skolform.

Förskolor med annan huvudman än kommunen kallas för fristående förskolor.
Förskolelagen gäller både för kommunala och fristående förskolor
Förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor
En förskolechef ska leda arbetet både i kommunala och fristående förskolor.

2003 infördes en avgiftsfri allmän förskola om minst 525 timmar per år för barn som är fyra och fem år. Kommunerna har sedan skyldighet att erbjuda plats, men verksamheten är inte obligatorisk för barnen.

Den 1 juli 2010 utökades kommunernas skyldighet till att även omfatta alla treåringar. Sedan dess har barnet rätt till förskoleplats från och med höstterminen det fyller tre år. Lagen börjar dock tillämpas först den 1 juli 2011.

Det finns 9866 förskolor i Sverige.

 

Pedagogisk omsorg

Ett nytt verksamhetsbegrepp införs i den skollagen - pedagogisk omsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet ska benämnas ”pedagogisk omsorg” som alltså är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.