Barnomsorgsguiden

Förskoleklass

Året innan barnet blir sju år (och börjar första klass i grundskolan) går det i förskoleklass som sedan 1998 är en ny skolform med en egen lärogrundplan. Kallas även sexårsverksamhet.