Barnomsorgsguiden

Förskoleverksamhet

Övergripande begrepp för barnomsorg för barn från och med ett års ålder upp till skolpliktig ålder. Förskoleverksamhet innebär förskola, familjedaghem eller öppen förskola.