Barnomsorgsguiden

Inkomstbaserad taxa

En viss procent av familjens bruttoinkomst är grunden till hur hög barnomsorgtaxan blir.