Barnomsorgsguiden

Sexårsverksamhet

Annan benämning för förskoleklass, dvs. skolförberedande förskola för sexåringar.