Barnomsorgsguiden

Skolbarnomsorg

Den samlande övergripande beteckningen på olika former av verksamhet under den skolfria delen av dagen för barn i åldrarna till och med tolv år. Grundtanken är att skolbarn ska ha en meningsfull fritid före och efter skoldagen. Fritidshem, integrerad skolbarnomsorg, familjedaghem, öppen fritidsverksamhet och särskild lovverksamhet är exempel på skolbarnomsorg. Omfattar även de sexåringar som börjat skolan utan att vara skolpliktiga.

Integrerad skolbarnomsorg innebär att fritidshem och skola ryms inom samma lokaler. Verksamheten och kontakten med grundskolan kan vara mer eller mindre integrerad.