Barnomsorgsguiden

Öppen förskola

En mötesplats för hemmavarande föräldrar och deras barn. Det är ofta även en träffpunkt för dagbarnvårdare.
Det finns inget inskrivningsförfarande, så det är bara att gå dit. Öppen förskola kallas ibland även för kompletterande förskoleverksamhet.

Kommunen står även bakom den så kallade öppna förskolan, dvs. en dagisliknande miljö där hemmavarande föräldrar och deras barn kan träffa varandra. Öppna förskolan är ofta en mötesplats även för dagbarnvårdare. Till den öppna förskolan finns inget inskrivningsförfarande, utan det är bara att gå dit. På en del orter bedriver Svenska kyrkan öppen förskola, antingen i egen regi eller i samarbete med kommunen.