Barnomsorgsguiden

Dagbarnvårdare ("dagmamma")

En anställd person som passar andra människors barn i sitt eget hem. Det handlar i regel om förskolebarn. Dagmammor tar i allt mindre utsträckning hand om skolbarn när skoldagen är över. Det var vanligare förr.

Oftast är dagbarnvårdaren kommunalt anställd, men det kan också vara i privat regi, med tillstånd från kommunen.

Den här typen av verksamhet kallas numera formellt för "annan pedagogisk verksamhet", ett begrepp som också används för ”öppen förskola” och omsorg under tid när förskola och fritids inte håller öppet, dvs kvällar, nätter, helger (kallas även nattomsorg).

Lagen säger att förskolans läroplan ska vara ”vägledande” även för den här typen av verksamhet.
Det innebär att samma normer och värderingar gäller hos dagmammor och på öppna förskolan som i förskolan. Några andra krav ställs alltså inte på verksamheten.