Barnomsorgsguiden

Daghem

Fram till 1998 var daghem och deltidsgrupp två olika organisationformer av förskolan i lagstiftningen. Daghemmen erbjöd heldagsomsorg och deltidsgrupperna endast omsorg några timmar varje dag. De höll öppet större delen av dagen under hela året. Där fanns grupper av barn 0-6 år. Deltidsgruppen kunde finnas på daghemmen. Numera är begreppet endast förskola. En gång i tiden ersatte daghem benämningen barnkrubba.