Barnomsorgsguiden

Deltidsförskola

Fram till 1998 var deltidsförskola, eller deltidsgrupp, och daghem två olika organistationsformer av förskolan i lagstifningen. Daghemmen erbjöd heldagsomsorg och deltidsgrupperna endast omsorg några timmar varje dag. Daghemmen höll öppet större delen av dagen under hela året. Där fanns grupper av barn 0-6 år. Deltidsgruppen kunde finnas på daghemmen. Numera är begreppet endast förskola. Begreppet försvann 1998 när barnomsorgen "flyttades över" från socialtjänstlagen till skollagen där endast begreppet förskola används.