Barnomsorgsguiden

Finansieringen - enhetstaxa

Vissa kommuner praktiserar enhetstaxa som är ett fast belopp för barnomsorgen. Ett sådant beräkningssystem tar inte hänsyn till familjens inkomster.