Barnomsorgsguiden

Finansieringen - maxtaxa

Den 1 januari 2002 infördes ett system som sänkte kostnaderna för många föräldrar. Tanken är att kostnaden ska maximeras och vara på en lägre nivå än tidigare så att alla ska ha råd att nytta kommunal barnomsorg. Det är ansvariga kommunpolitiker där du bor som bestämmer om systemet med maxtaxa ska praktiseras där du bor. Om kommunen väljer detta system delas det ut ett statsbidrag ut till kommunen som ska täcka minskade intäkter från föräldrarna.