Barnomsorgsguiden

Vem erbjuder barnomsorg? - Alternativ

Alternativ pedagogik från tre år

Det har ingen betydelse för verksamheten om driftsformen är ett företag som drivs som aktiebolag eller ett kooperativ som är en ideell förening. Valet av driftsform är främst av ideologisk art och påverkar inte barnens vardag i någon form.

Det ideologiska ställningstagandet får bokföringstekniska och administrativa konsekvenser för de personer som ska sköta verksamheten. Myndigheterna ställer olika krav på olika driftsformer även om verksamheterna som sådana är identiska.

Barnomsorg med en alternativ pedagogik erbjuder i regel verksamhet för barn från tre år – det  är först då pedagogiken anses vara möjlig att praktisera. Inom exempelvis montessoriskolan går gränsen för intagning i förskola normalt vid tre års ålder, även om allt fler småbarnsavdelningar växer fram.

En del förskolor kallas för  "montessoriinspirerade", vilket innebär att man tagit intryck av montessoripedagogiken utan att använda den i allt. Sådan verksamhet ses ofta med misstänksamhet av Svenska Montessoriförbundet som har en särskild auktorisation av sina förskolor.

All barnomsorg måste uppfylla vissa krav för att få kommunala bidrag. Förskolan måste följa statens och kommunens riktlinjer beträffande kvalitet och vara öppet för alla, även för barn som har "särskilt behov". 

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!

 

Föräldrakooperativ är den vanligaste privata (enskilda) barnomsorgsformen

Det innebär att föräldrarna ansvarar för driften, med allt vad det innebär av personalansvar och administration. Det är föräldrar, barnomsorgspersonal, företag (som erbjuder sina anställda barnomsorg), föreningar eller religiösa samfund som är huvudmän och därmed ansvariga för driften. I samtliga fall får de skattepengar för att driva verksamheten.

Kommunerna brukar använda begreppet "fristående" eller "enskild" verksamhet som samlingsnamn på barnomsorg med huvudmän som inte är kommunen.

Den avgift som tas ut av föräldrarna får enligt lagen "inte avvika oskäligt från den barnomsorgstaxa kommunen själv tar ut".

Svenska kyrkan bedriver förskoleverksamhet på de flesta håll i landet. Omfattningen i utbudet varierar mellan församlingarna, från några timmar per dag ett fåtal dagar per vecka till verksamhet varje dag.

Om du vill att barnet ska gå i sådan verksamhet, tänk då på att det kanske inte kan kombineras med förskoleverksamhet. I flera städer är det de kommunala dagbarnvårdarna som lämnar och hämtar barnen i Svenska kyrkans verksamhet. Avsikten med Svenska kyrkans förskolor är att barnen ska växa upp till fritt tänkande individer. Någon religiös skola i ordets sämsta mening är det aldrig fråga om.

 

Företagsform

Förutom kommunerna finns ett fåtal andra huvudmän som idag bedriver barnomsorg i vårt land. Dessa måste välja en företagsform för sin verksamhet (det kan kommunen självfallet inte göra, eftersom barnomsorgen är en del av kommunens serviceutbud).

Om personalen eller föräldrarna går ihop om att driva barnomsorg måste de välja någon av följande företagsformer: aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag, ideell förening eller stiftelse.

Enskild firma är en företagsform som inte lämpar sig för barnomsorgsverksamhet därför att en ensam person står bakom. Det skulle vara ett orlimligt risktagande att han/hon risterar personnlig konkurs om förskolans ekonomi sviktar.

En anledning till att ha en företagsform överhuvudtaget är att stora belopp omsätts och att det måste finnas administrativa rutiner som är säkra och bra. En annan anledning är att det måste finnas en tydligt ansvarig arbetsgivare, eftersom människor är anställda i verksamheten med allt vad det inenbär av löneutbetalningar, inbetalningar av social avgifter, semesterlönetillägg, försäkringar etc

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!