Barnomsorgsguiden

Waldorf

        Förskolan där barnen leker sig in i livet

Waldorfpedagogiken praktiseras i dag på ett 70-tal förskolor över hela landet. Grunden till pedagogiken finns i antroposofin, en filosofi eller livsinställning som grundades i Tyskland i början av 1900-talet.

Den pedagogiska modell som praktiseras i waldorf-förskolorna hör alltså "hemma" inom antroposofin.

Det är en filosofi eller livsinställning som medvetet strävar efter att bygga broar mellan naturvetenskap och humanism och få både förskolebarn och vuxna att förstå helheten, inse och känna vördnad för samspelen i naturen.
Så funkar pedagogiken!

Antroposofin strävar efter att ge människor en överblick så att de själva kan göra nödvändiga prioriteringar i livet.

Antroposofin betonar det som är naturligt viktigt för alla människor, dvs allt naturligt. Avsikten är att vi människor ska finna ett sunt livsmönster.
Historik


Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!

       

 

F