Barnomsorgsguiden

Vårdnadsbidrag

Den 1 juli 2008 infördes ett s.k vårdnadsbidrag. Det innebär att föräldrar erbjuds 3000 kr skattefritt i månaden av kommunen om de är hemma med sitt barn istället för att nyttja kommunal/privat barnomsorg.

Vårdnadsbidraget är inte möjligt att få i alla landets 290 kommuner.  Kommunerna bestämmer själva om vårdnadsbidraget ska finnas i kommunen.

Det kommunala vårdnadsbidraget gäller för barn mellan ett och tre år