Barnomsorgsguiden

Au Pair

barn klättrar 

Ett sätt att lösa sitt barnomsorgsbehov är att anställa en person - Har hon F-skattesedel får du dra av en del av kostnaden på skatten

Om man skulle anställa en vuxen person och ge honom eller henne avtalsenlig lön skulle det för de flesta barnfamiljer kosta alldeles för mycket. Ett billigare sätt är att låta den man anställer bo hemma hos sig, och få fri mat och logi som löneförmån.

Den vanligaste formen är att anställa en au pair, en utländsk barnflicka, som är i Sverige under en begränsad tid. I de flesta europeiska länder är au pairanställning en etablerad anställningsform för ungdomar som vill bo en period utomlands.

I regel är det frågan om tjejer som arbetar på detta sätt och blir så kallade barnflickor i familjerna de besöker. Därför skriver Barnomsorgsguiden för enkelhetens skull ”hon” även om det naturligtvis också kan vara en ”han”.   

Svenska tjejer som vill arbeta som au pairer, vill i regel göra det utomlands, istället för i sitt eget land även om det också skulle vara möjligt.

För henne blir det en möjlighet att bo utomlands, och för familjen blir det ett sätt att lösa sitt behov av barnomsorg.

Flera familjer löser antingen hela sitt barnomsorgsbehov på detta sätt, eller endast delar av det. Det har handlat om att barnflickan hämtar/lämnar barn på daghem eller hos dagbarnvårdare där barnet varit endast en del av dagen. Att au pairen har den uppgiften innebär att det blir möjligt för föräldrarna att förvärvsarbeta i större utsträckning.

Om din au pair är företagare och har F-skattsedel har du rätt att göra skatteavdraget på halva arbetskostnaden.

Barnpassning är nämligen en av de tjänster man får skattereduktion för inom ramen för s.k hushållsnära tjänster. Kraven är följande.

  • Barnen som det gäller behöver inte vara dina biologiska. Det kan alltså vara din partners barn. Det viktiga för Skatteverket är att barnen och du har samma adress och att barnpassningstjänsten sker i hemmet.
  • Du måste själv fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna.
  • Du måste vara obegränsat skattskyldig i Sverige. 
  • Den du köper barnpassning av måste ha F-skatt

Du kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion (är ni två blir maxavdraget 100 000 kronor).

OBS! Avdraget kan aldrig bli större än det belopp som du/ni ska betala i slutlig skatt.

Du betalar hälften. Skatteverket hälften. Du får en räkning av din au pair som också skickar en räkning till Skatteverket

Läs mer om RUT-avdrag!

Sätten att hitta en au pair varierar.

En del annonserar själva i både svenska och utländska tidningar, medan andra vänder sig till en  förmedling för hjälp.

Är du intresserad av en au pair är en möjlighet att ta kontakt med Arbetsförmedlingen, eller en privat motsvarighet, där du bor. Där har personalen kunskap och erfarenhet av att administrera au pairverksamhet.

Det finns en ambition om gemensamma anställningsvillkor för länder inom Europa.

Dokumentet heter Europarådskonventionen angående au pairanställning och har antagits av ett tiotal länder, dock ej Sverige. Konventionen utformades redan 1971 och ligger sedan dess till grund för au pairverksamhet för europeiska medborgare. I praktiken är konventionen 22 paragrafer som reglerar skyldigheter och rättigheter för både familjen och för den som är au pair. Anledningen till att Sverige ännu inte skrivit under dokumentet är oklart, men i praktiken följer även svenska myndigheter konventionen.

Migrationsverket som beviljar arbetstillstånd skriver att "det tas hänsyn till Europarådskonventionen angående au pairanställning". Ingenting skulle i praktiken alltså förändras om Sverige skulle skriva på konventionen.

Fem viktiga regler 

  • Hon/han ska vara mellan 18 och 30 år.
  • Hon/han har rätt till eget rum.
  • Maximalt 25 timmars arbetstid per vecka.
  • Hon/han har rätt till studier i svenska en avsevärd del av återstående tid. Värdfamiljen betalar.
  • Minimilön, plus kost och logi.

Det är viktigt i vilket land au pairen är medborgare

Nordiska medborgare

Om hon kommer från Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island behöver hon varken uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, och hon får stanna i Sverige så länge hon vill.

Den ”fria rörligheten” inom Norden består, även om några nordiska länder är utanför EU.

EU-medborgare

Medborgare i ett annat EU-land behöver inget arbetstillstånd, men ett uppehållstillstånd är nödvändigt om hon ska stanna i Sverige längre än tre månader. Uppehållstillståndet kan sökas i Sverige.

Övriga länder

Hon behöver både uppehållstillstånd och arbetstillstånd och dessutom en skriftlig inbjudan från värdfamiljen i Sverige där villkoren för anställningen som au pair framgår.

Ansökan om både uppehålls- och arbetstillstånd måste vara beviljat när hon kommer till Sverige. Den första ansökan om dessa tillstånd måste både lämnas in och hämtas ut av henne själv på svensk ambassad/konsulat utanför Norden. Handläggningen kan ta flera månader. Tillstånd ges i högst ett år.

Viktigt!

E 111 är namnet på en blankett som fungerar som bevis på att hon har en sjukförsäkring i sitt EU-land. Det är Försäkringskassans motsvarighet i hennes hemland som utfärdar detta "försäkringsbevis". 

Denna ”sjukförsäkring” ger dock inget heltäckande försäkringsskydd utan omfattar endast akutsjukvård.

Det är klokt om hon har en privat sjukförsäkring som täcker omkostnader för annat än det som kan betraktas som akut sjukvård. 

Obs!

Familjer som anlitar en au pair blir arbetsgivare och måste utöver lön betala arbetsgivaravgift på drygt 30 procent av hennes lön.

Au pairflickan måste betala inkomstskatt på lön plus förmånsvärde för kost och logi.

En viktig ekonomisk aspekt på att ha en au pair i sitt hem är att man kanske inte behöver vara hemma från jobbet lika ofta för vård av sjukt barn. Att vara hemma av den anledningen blir allt dyrare i tider när föräldra- och socialförsäkringssystemet försämras.

När du räknar på kostnaden, tänk på att det kan bli betydligt billigare om hon har F-skatt (se info ovan om s.k hushållsnära tjänster)

 Tänk på att...

- om det av olika skäl inte skulle fungera, är det bra om hon har deponerat pengar till hemresan.

- hon har en sjukförsäkring.

- au pairen finns med i familjelivet hela tiden, även på fritiden och att det är du som förälder som i praktiken har ansvar för att hon lär känna det svenska samhället.

- arbete som au pair, utan att värdfamiljen betalar in sociala avgifter för henne, räknas som svartjobb och hon betraktas då som tillfällig besökare eller turist.