Barnomsorgsguiden

Om Barnomsorgsguiden

       

Bakgrund Barnomsorgsguiden

- Jag har läst det mesta om barnomsorg, intervjuat ett stort antal personer och därefter sammanställt guiden, förklarar Anders Lenhammar, Barnomsorgsguiden. Från början var det tänkt att bli en bok. Nya tider, nya planer och när allt kommer omkring är en webbplats kanske det bästa. En fördel är att den hela tiden uppdateras. 


 

Tack!

Tack alla ni som ställt upp med er tid, sakkunskap och erfarenhet. Det är en omöjlighet att ta upp alla, men jag nämner er som haft särskilt stor betydelse. Vissa personer har jag bara haft kontakt med vid något enstaka tillfälle för att få eller kontrollera faktauppgifter, men ett tiotal personer har språk- eller sakgranskat alla texter.

Ett särskilt tack vill jag rikta till Gunni Kärrby som är sakkunnig inom området pedagogik i förlaget Bra Böckers uppslagsverk Nationalencyklopedin.

Anders Lenhammar
Journalist och författaren till boken Första Året - en handbok för nyblivna föräldrar (Strömbergs Förlag, 1995). 
Pappa till 3 barn.

Klicka här om du vill kontakta mig så hör jag av mig så fort som möljigt!

 • SivAnn Andermyr, Svenska kommunförbundets juridiska avdelning, Stockholm
 • Marie Andersson, Migrationsverket, Norrköping
 • Göte Appelberg, Skolverket, Stockholm
 • Anders Carlsson, Montessoritidningen, Göteborg.
 • Jana Cottman, waldorflärare i Uppsala
 • Mats Eriksson, Försäkringskassan
 • Margareta Ingvar, redaktör för området pedagogik, Nationalencyklopedin
 • Jörgen Hallström, journalist och pappa till fyra barn. Han har erfarenhet av dagbarnvårdare, daghem och skolbarnomsorg och har varit ordförande i en Hem & Skola-förening
 • Gunilla Hamberg, bild och formlärare. Arbetar i Reggio Emilia-inspirerat daghem i Uppsala
 • Stefan Hällberg, journalist och pappa till två barn. Han har i perioder varit pappaledig
 • Jan-Erik Johansson, forskare vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet
 • Gunnel Johansson, sakkunnig i förlaget Bra Böckers uppslagsverk  Nationalencyklopedin
 • Olle Johansson, Statistiska Centralbyrån
 • Gunni Kärrby, sakkunnig inom området pedagogik i Nationalencyklopedin
 • Barbara Martin Korpi, Utbildningsdepartementet, Stockholm
 • Tor Larsson, Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet (Samu), Uppsala
 • Åsa Larsson, Polisen, Uppsala
 • Ulla Nordenstam, Skolverket, Stockholm
 • Maria Ehn Notrica, chefredaktör och trebarnsmamma. Hon löste sitt behov av barnomsorg under flera år genom att anställa au pairungdomar. Dessutom har hon erfarenhet av flera olika privata daghem
 • Rune Ragvall, Försäkringskassan
 • Klas Roth, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet
 • Lena Sandström, Svenska kommunförbundets juridiska avdelning, Stockholm
 • Ingrid Svärd, Lilla Samskolan (Montessoriförskola), Göteborg
 • IngaLill Söderqvist, Barnombudsmannen, Stockholm
 • Carina Tuvelius, barnskötare och mamma till tre barn. Hon har över 30 års erfarenhet från ett daghem i Sölvesborg och arbetar idag på ett föräldradrivet daghem i Uppsala
 • Ann-Katrin Wirén, Utbildningsdepartementet
 • Renée Wezelius, Försäkringskassan
 • Jane Kearney, EU-kommissionen, Bryssel
 • Ingrid Ågård-Hoggard, Arbetsförmedlingen Utland, Karlshamn