Barnomsorgsguiden

Inskolning

Sedan 1963 förekommer så kallad inskolning. Det innebär att barnet får en mjukstart, ”skolas in” i barnomsorgen. I regel tar det ett par veckor för barnet att vänja sig vid sin nya miljö på förskolan eller hos dagbarnvårdaren. I början av inskolningen är någon av föräldrarna med barnet hela tiden.

Efter några dagar kan föräldern "gå ifrån" några timmar. I slutet av inskolningen behöver föräldern som regel endast vara där en kort stund. När inskolningen är över är tanken att barnet ska ha vant sig vid den nya miljön. För vissa barn kan det ta väldigt lång tid att vänja sig vid att inte vara med föräldern eller föräldrarna hela tiden. För andra barn kan gå fortare än de två veckor som är en vanlig inskolningstid.