Barnomsorgsguiden

 Vem erbjuder barnomsorg?

Kommunerna är störst och betalar nästan allt

Sveriges kommuner står bakom all barnomsorg, men staten står för mål,riktlinjer
och lagar & regler.

Det finns ingen organiserad barnomsorg i större skala som inte i huvudsak beskostas med statliga eller kommunala skattemedel. Skattepengarna används både till den verksamhet kommunen driver själv och till de privata alternativ som etablerats inom kommungränsen. De privata alternativen kallar kommunerna för enskild barnomsorg som alltså inte innebär att det är någon privatperson som står bakom utan drivs av någon annan "aktör" än kommunen själv. 

Enligt statliga föreskrifter ska kommunen vara med i planeringen av hela den offentligt finansierade barnomsorgen. Det innebär alltså både den barnomsorg som kommunen själv driver och den som har andra huvudmän. 

Sök barnomsorg här!

Visserligen är kommunen endast en av "aktörerna", men den har en särställning eftersom finansieringen till stor del kommer därifrån även om det kan vara ideella organisationer, kristna samfund, företag eller kooperativ som ansvarar för själva driften.

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!

                                                                          

Alternativ barnomsorg är ett stadsfenomen!

I regel är det endast familjer i stora och medelstora städer i Syd- och Mellansvarige som har möjlighet att välja en barnomsorgform där kommunen inte är huvudman. Med få undantag finns inga alternativa barnomsorgformer i glesbygden, dvs. alternativ till den barnomsorg som kommunen driver själv. En förskola där kommunen inte står för driften kallas "fristående förskola".

Det alternativa med alternativ barnomsorg kan vara verksamhetens pedagogiska inriktning, hur driften sköts eller vem som står bakom. Pedagogiken i alternativ barnomsorg kan mycket väl vara identisk med den som praktiseras inom kommunal barnomsorg, men den kan också ha en helt annan karaktär. Det alternativa kanske är att förskolan är ett kooperativ eller aktiebolag istället för en del av kommunens ordinarie verksamhet.

De alternativa pedagogikerna har länge varit representerade i Sverige, men det är först på senare år de har ökat i omfattning.

Fick du inte svar på allt du undrade
- ställ din fråga här till experten!