Barnomsorgsguiden

Lagar & Regler - Föräldrainflytande

  Lag om föräldrainflytande

I juni 1994 fick vi en ny lag som ger föräldrar större möjligheter att påverka den barnomsorg deras barn har. Tanken är att man sedan dess får bilda så kallade självförvaltningsorgan som får inflytande över verksamheten.

Det är alltså ingen lagstadgad skyldighet att som förälder vara med. Lagen är istället en möjlighet för föräldrar som vill få större inflytande att engagera sig djupare i verksamheten.

      "Motiven till att ge nyttjarna ett ökat inflytande är flera. Det främsta är demokratiargumentet. Det har ett demokratiskt värde i sig att ge de närmast berörda nyttjarna ett ökat inflytande över sin dagliga situation."

Så stod det i regeringspropositionen.   

Visst kan detta ge ett ökat inflytande, men främst handlar det om att försöka öka förståelsen för de problem som uppstår när resurserna är begränsade. Enkelt uttryckt: Man får "snällare" föräldrar som "kräver mindre" när det är föräldrarna själva som är med och prioriterar och fattar beslut.

Barnomsorgsguiden råd: Engagera dig gärna, men glöm inte att det är kommunpolitikerna som fastställer ekonomiska ramar och förutsättningarna både för barnomsorgen och för verksamheten i övrigt i kommunen där du bor.

En väl fungerande föräldraförening tar till vara allas gemensamma intressen och kan också bli en bra länk i kontakten med andra föräldragrupper inom Grundskolan och Hem & Skola-föreningar i din kommun.