Barnomsorgsguiden

Finansieringen - syskonrabatt

Om man har fler barn i barnomsorgen får föräldrarna i regel så kallad syskonrabatt, vilket innebär en kraftig reducering av kostnaden för ett av barnen. Hur stor rabatten blir varierar mellan kommunerna. Om man exempelvis har tre barn i barnomsorgen blir kostnaden obetydligt högre än om man har två barn.