Barnomsorgsguiden

Finansieringen - inkomstbaserad taxa

En viss procent av familjens bruttoinkomst är grunden till hur hög barnomsorgstaxan blir.