Barnomsorgsguiden

Mollis

Samlingsbegrepp för barn i åldrarna två till sex år.
Mycket vardaglig "slang". Neutral värdering, ej nedlåtande.
Minimolly - samma betydelse som ovan, men beteckning för barn yngre än två år.