Barnomsorgsguiden

Språk

  

 

Det vanligaste är att barnen har svenska som modersmål, men ungefär 17 procent av förskolebarnen har annan språk- och kulturbakgrund än svensk.

I läroplanen för förskolan betonar man betydelsen av att barnen i förskolan utvecklar både svenska och sitt modersmål.

Om barnet inte har svenska som modersmål har det rätt till s.k modersmålsstöd som kan se olika ut beroende på i vilken kommun man bor.

Den nya skollagen har stärkt barnens barnens rätt till modersmålsstöd, men det är ändå inte möjligt att bötfälla kommuner som inte skulle erbjuda modersmålsstöd.

Degerfors, Fagersta, Sundsvall och Trosa ska från den 1 februari 2014 erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Skälet är att det bor många som pratar finska i dessa kommuner och finska är ett av minoritetsspråken i Sverige.

Fick du inte svar på allt du undrade - ställ din fråga här till experten!