Barnomsorgsguiden

Modersmålsstöd

             

Enligt Skolverket talas förutom svenska omkring 100 språk på förskolor runt om i landet.

Modersmålsstöd innebär att barnet under barnomsorgstid och på kommunens bekostnad får möjlighet att upprätthålla och utveckla sitt modersmål.

Vad modersmålsstöd innebär i praktiken kan man inte säga generellt eftersom det varierar mellan kommuner, men det kan exempelvis innebära att en person med kunskap i språket i fråga kommer till förskolan och träffar barn med dessa modersmål.

Skolverkets webbsida finns tips på böcker, översättningar, ljudböcker och broschyrer som förskolorna fritt kan använda i sin verksamhet.