Barnomsorgsguiden

Minoritetsspråk

      

Av alla språk som talas i Sverige idag finns några språk som har en särställning.

De kallas för  minoritetsspråk. Fördelen för personer i den språkgruppen är att de har rätt att använda det språket i kontakt med kommuner och myndigheter.
I kommuner, exempelvis i norra Sverige, finns barnomsorg på samiska. Ett exempel är Jokkmokk som har en samisk förskola.

Minoritetsspråken i Sverige är förutom samiska, även finska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch och romani chib.

Enligt ett faktablad från justitiedepartementet är målet för den svenska minoritetspolitiken att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.