Barnomsorgsguiden

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng innebär att kommunen betalar för den barnomsorg som föräldrarna väljer. En slant "följer barnet", oavsett vilken barnomsorgsform som gäller.
Det är alltså ett kommunalt bidrag som betalas ut till den som står för driften av exempelvis förskolan. Kommunerna är skyldiga att lämna bidrag till alla former av barnomsorg, så länge den håller hög kvalitet och är öppen för alla barn.

Det är kommunen som ska säkerställa att den barnomsorg de ger bidrag håller tillräckligt hög kvalitet.

Systemet med barnomsorgspeng började gälla den 1 juli 2009. Det politiska syftet var att öka föräldrarnas valfrihet och även det egna företagandet inom barnomsorgen.

Barnomsorgspeng är inte en på förhand bestämd summa. Varje kommun räknar ut hur mycket barnomsorgen kostar per barn och i den egna verksamheten och betalar sedan ut samma summa till andra aktörer som driver barnomsorg inom kommungränsen.