Barnomsorgsguiden

Pedagogisk omsorg

Samlingsbegrepp för all barnomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Syftet med att införa ett nytt begrepp i den nya skolagen som gäller från den 1 juli 2010 är att man vill öppna upp för nya barnomsorgsformer. Därför ersätter man begreppet familjedaghem med begreppet pedagogisk omsorg i lagstiftningen.

Även andra former av barnomsorg ryms inom begreppet som till exempel flerfamiljslösningar. Det innebär att man tar hand om en barngrupp genom att ena dagen vara i ett av barnens hem och nästa dag vara hos någon annan. 

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet kallas ”pedagogisk omsorg”  som alltså är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.

När man pratar om ”annan pedagogisk verksamhet" kan man också mena ”öppen förskola” och omsorg under tid när förskola och fritids inte håller öppet. Det handlar då om barnomsorg på kvällar, nätter, helger.
Detta kan också kallas nattomsorg

Eftersom de här verksamheterna inte betraktas som utbildning är de inte en del av skolväsendet men skollagen innehåller ändå bestämmelser. Skälet till det är att dessa verksamheter får bidrag från kommunen och riksdagen vill inte att skattefinansierad verksamhet ska vara utan regelverk.

Lagen säger att förskolans läroplan ska vara ”vägledande” även för den här typen av verksamhet.
Det innebär att samma normer och värderingar gäller hos dagmammor och på öppna förskolan som i förskolan. Några andra krav ställs alltså inte på verksamheten.